Nano Vệ Sinh Bố Thắng

Mã sản phẩm: H2
Giá sản phẩm

169.000

BÌNH XỊT NANO CHẤT VỆ SINH BỐ THẮNG Brake Gear Cleaner là sản phẩm làm sạch phanh bánh xe dùng để chăm sóc cơ chế phanh, làm sạch với chất lượng cao và tẩy dầu mỡ cho tất cả các bề mặt kim loại. Chăm sóc đĩa phanh, trống, khối, cơ chế của khớp nối và thiết bị điện.

Số lượng:
Ready to Ship